Εφαρμογή στο κινητό σε πληροφορεί για στάσεις και δρομολόγια λεωφ...

Σε εφαρμογή τέθηκε από την Κυριακή 15 Μαϊου η υπηρεσία ενημέρωσης των χρηστών των αστικών συγκοινωνι...