Εργαζόμενοι νοσοκομείου Αγίου Νικολάου: Λένε ότι διορίστηκαν 9 γι...

Τη διοίκηση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης κατηγορεί ο σύλλογος εργαζομένων για δημιουργία στ...

Προσλήψεις νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου...

Στην προκήρυξη για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, 2 με ειδικότητα ΤΕ για τις ανάγκες των χειρ...