Προσλήψεις 10 ατόμων στο Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών,...

Ο Πασχάλης Τόνιος στο Νομισματικό Μουσείο για την πανευρωπαϊκή ημ...

Στο Νομισματικό Μουσείο Αθήνας θα βρεθεί στις 21 Ιουνίου ο Πασχάλης Τόνιος, στα πλαίσια των εκδηλώσε...