Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο (εγκύκλιος)...

Ανακοίνωση για την προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), προχώρη...

Αν. Νεφελούδης: Δεν θα γίνει κατάργηση 13ου και 14ου μισθού...

«Δεν τίθεται ζήτημα 13ου και 14ου μισθού» στον ιδιωτικό τομέα, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουρ...