Τροποποίηση προγράμματος για νέους γεωργούς (ΦΕΚ)...

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της αριθ. 11510/14.12.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για την πληρωμή νέων γεωργών για εκκίνηση επιχεί...

Εγκύκλιο με οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς τους αγρότες που είνα...