Αιτήσεις για το νέο θεματικό κύκλο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πε...

Το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Πεντέλης» στο πλαίσιο των θεματικών κύκλων δίνει προτεραιότητα στο υ...