Στους 432.033 οι νεόπτωχοι εργαζόμενοι της Ελλάδας...

Τη δραματική συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων εξαιτίας της ύφεσης, της έκρηξης της ανεργία...

Πάνω από 20.000 οι «Άθλιοι» των Αθηνών

Σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των νεόπτωχων στη χώρα μας. Ο αριθμός των Ελλή...