Π. Αττικής: Ορίστηκαν νέοι αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένοι σύ...

Νέοι αντιπεριφερειάρχες αλλά και εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής με απόφαση...

Π. Δυτικής Μακεδονίας: Οι νέοι αντιπεριφερειάρχες και τα βιογραφι...

Τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένους Συμβούλους ανακοίνωσε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2...