Νέο τεστ αίματος κάνει πιο γρήγορη διάγνωση του εμφράγματος...

Βρετανοί επιστήμονες έχουν αναπτύξει ένα νέο τεστ αίματος που είναι πιο ευαίσθητο από τα υπάρχοντα τ...

Νέο τεστ αίματος ανιχνεύει έγκαιρα τον καρκίνο και πού αναπτύσσετ...

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα πειραματικό τεστ αίματος, το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει έγκαιρα τ...