Μουσική εκδήλωση «2 music days» στο Δ. Ορεστιάδας...

Το Ωδείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) στο...

Μουσικός Οκτώβρης στο Μαρούσι

Με τέσσερα μεγάλα μουσικά αφιερώματα που καλύπτουν χρονικά και μουσικά ολόκληρο τον 20ο αιώνα, υποδέ...