Προσλήψεις 8 ατόμων στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης...

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο...

Ημερήσιοι φύλακες στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης...

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο...

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Μουσείου Ασιατικής Τέχνης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 9 ατόµων ...