Κ. Μακεδονία: Με εννέα αντιπεριφερειάρχες για λειτουργία, ευελιξί...

Στο τρίπτυχο «λειτουργία – ευελιξία – αποτελεσματικότητα» στηρίζεται το νέο μοντέλο διοίκησης στην Π...

Νέο μοντέλο διοίκησης στην Π. Kεντρικής Μακεδονίας...

Στην παρουσίαση του νέου μοντέλου διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των νέων αντιπε...

Μπουτάρης: Eνδοδημοτική αποκέντρωση και αξιολόγηση...

Και ενώ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζητεί πίστωση χρόνο για το διορισμό των νέων αντιδημάρχων (με τις πλ...