Προκήρυξη θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της ΕΕ...

Σύμφωνα με το Α.Π. 5598/26-7-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Θέσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ...

Το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους ενδιαφερόμενους, μονίμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ...