Κ. Μακεδονία: Ξεκινά η κατασκευή δύο μονάδων παραγωγής Βιοαερίου,...

Παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, υπογράφηκαν στη ...

Π. Κεντ. Μακεδονίας: Υπεγράφησαν συμβάσεις χρηματοδότησης ύψους 1...

Δύο συμβάσεις χρηματοδότησης έργου, υπογράφθηκαν μεταξύ του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακε...