Σκουρλέτης: Στελέχωση με υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχο...

Τις άμεσες παρεμβάσεις του υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να στελεχωθούν με προσωπικά και μέσα οι...

Ημερίδα για τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ...

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με τη στήριξη της Expertise France η οποία π...

Ημερίδα της Γ.Γ. Καταπολέμησης Διαφθοράς για τον εσωτερικό έλεγχο...

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με τη στήριξη της Expertise France η οποία π...

Παπαγγελόπουλος: Πολιτική κάλυψη για την προστασία των υπαλλήλων ...

Τα διοικητικά και νομικά θέματα, η παρατηρούμενη έλλειψη προσωπικού, η άρση των επικαλύψεων όσον αφο...