ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις Μηχανοτεχνικών στον Ασπρόπυργο...

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 3 Μηχανοτεχνιτών στο Συγκρότημα Νέστου...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συ...

6 θέσεις εργασίας με οχτάμηνη σύμβαση στη ΔΕΗ...

Την πρόσληψη συνολικά έξι Δ.Ε Μηχανοτεχνιτών , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο...