Σύμφωνο Συνεργασίας της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ...

Η δημόσια παρουσίαση και η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θ...

Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της «Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλο...

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε.»...