Παρατείνεται η προθεσμία αιτήσεων για το Μητρώο Δικηγόρων...

Με την υπ’ αρ. 8499/3-5-2017 απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευ...

Προκήρυξη για τη σύσταση του Μητρώου Δικηγόρων...

Η Διευθύντρια  της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δημοσιεύει την απόφαση-...