Δ. Καλαμάτας: Υπεγράφη η μίσθωση για το χριστουγεννιάτικο χωριό...

Υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, συμφωνητικό μίσθωσης του κτηρίου πρώην αποθήκης του σιδηρο...

Π.Ε. Πειραιά: Επιχείρηση συγκέντρωσης υπηρεσιών σε ένα κτίριο...

Σε προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτηρίου, ώστε να στεγαστούν οι υπηρεσίες της Περ...