Τι προσφέρει η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)...

Το να συστήσει κανείς μια εταιρεία μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, χωρίς να επισκεφθεί δημόσιες υπηρεσίες,...

Υπ. Εργασίας: Πώς λειτουργεί η διαδικτυακή πύλης «Μιας Στάσης -Α...

Διευκρινήσεις και οδηγίες για τη λειτουργια της διαδικτυακής πύλης “Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης ‐...