Ψηφίστηκε τροπολογία για ανάπτυξη των ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Ν...

Στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου για το Δομημένο Περιβάλλον, περισσότερες από 250 θετικές ψήφους συγκέ...

Χρηματοδοτικό εργαλείο για την απεξάρτηση των νησιών από τον άνθρ...

Άρθρο που προβλέπει δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου , για τη σταδιακή απεξάρτηση από τον...