Έως 25/1 η υποβολή οικονομικών στοιχείων 146 Νομικών Προσώπων ΟΤΑ...

Μηνιαία, αρχής γενομένης από την 25η Ιανουαρίου, και όχι τριμηνιαία θα είναι απο εδώ και εξής η υποχ...

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου πρέπει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να καταρ...

Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (ΟΠΔ) πρέπει να καταρτίσουν έως τα τέλη Ιουλίου οι δήμοι και οι Περιφέρε...