Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου για το επίδομα μεταπτυχιακού...

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι...

ΑΔΕΔΥ: Καταργείται η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων για τους συμ...

Την κατάργηση της αναγνώρισης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων για τη μισθολογική εξέλιξη τ...