Προκήρυξη θέσης στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκή...

Σύμφωνα με το Α.Π. 2650/17-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείαςστην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της ΕΈ...

Σύμφωνα με το Α.Π. 1889/15-03-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στο Mεταφραστικό Κέντρο της ΕΕ (προκήρ...

Σύμφωνα με το Α.Π. 6426/21-9-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...