ΟΗΕ: Πάνω από 300.000 πρόσφυγες και μετανάστες διέσχισαν την Μεσό...

Περισσότεροι από 300.000 μετανάστες και πρόσφυγες διέπλευσαν τη Μεσόγειο για να μεταβούν στην Ευρώπη...

Μέσα στο 2016 η εκκαθάριση 3.000 φακέλων για τους τίτλους σπουδών...

Οι περίπου 3000 φάκελοι που αφορούν στην εξέταση τίτλων σπουδών και εκκρεμούν στο Συμβούλιο Αναγνώρι...