Μέχρι και 320 ευρώ θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις για το ετήσιο τέλ...

Μέχρι και 320 ευρώ θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις για το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας μιας επιχείρη...

Ημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία...

Ο Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης και Έρευνας διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Αυτοδιοίκηση & Κ...