Μειώνεται η γραφειοκρατία για την αναγνώριση αθλητικών σωματείων...

Μειώνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση αθλητικής αναγνώρισης από τα αθλητικά ...

Αστυνομικές ταυτότητες σε 10 λεπτά- Ο Κ. Μητσοτάκης «τουιτάρει» σ...

Μέσα σε 10 λεπτά θα μπορούν στο μέλλον οι πολίτες να εκδίδουν νέες ταυτότητες χάρη στη μείωση της γρ...