Δ. Καλαμάτας: Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων για την...

Ο δήμος Καλαμάτας ξεκινά μια προσπάθεια για τη μείωση των απορριμμάτων, η επιτυχία της οποίας θα σημ...

Δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων ζητούν οι ευρ...

Να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μειωθούν τα απορρίμματα τροφίμων έως...

Πρόγραμμα κομποστοποίησης στο Δ. Παλλήνης...

Στη δεύτερη παράδοση κάδων κομποστοποίησης στους δημότες του προχωρά ο δήμος Παλλήνης . Στόχος, η με...