Συνταγματική η μείωση των αποδοχών στους δικηγόρους σύμφωνα με το...

Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τη μείωση των αποδοχών των έμμισθων δικηγόρων, που ...

ΓΣΕΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα η δικαστική απόφαση για αντισυνταγματικ...

Αντισυνταγματική χαρακτηρίστηκε από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης η μείωση αμοιβής κατά 32% στους νέο...