Μειωμένους φορολογικούς συντελεστές ζητά η περιφέρεια Ανατολικής ...

Στο θέμα της νομοθετικής εξομάλυνσης της φορολογικής ανισότητας με γειτονικές περιφέρειες τρίτων κρα...