Επιτροπή Περιφερειών: Σχέδια για τη συμμετοχή των αυτοδιοικητικών...

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Markku Markkula εξέφρασε την ικανοποίησή του ...

Ενιαία ευρωπαϊκή γραμμή στο μεταναστευτικό συμφώνησαν Πατούλης-Ma...

Με τον Φινλανδό αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών Markku Mark...