Μ. Παφίλης: Η συμβολή των ΔΕΥΑ στην ανάπτυξη του τομέα ύδρευσης- ...

Για το έργο και η συμβολή των Δ.Ε.Υ.Α. στην ανάπτυξη του τομέα ύδρευσης- αποχέτευσης αλλά και για τι...

Μανώλης Παφίλης: Η μακρά προσφορά των ΔΕΥΑ και ο ρόλος τους στο ν...

Για την μακρά ιστορία των ΔΕΥΑ και τα οφέλη που έφεραν στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά κα...