Καταγγελία: Δίνουν ληγμένα φάρμακα στους πρόσφυγες...

Σοβαρή καταγγελία για ληγμένα φάρμακα που δίνονται στους πρόσφυγες του Κέντρου Φιλοξενίας στον Σκαρα...

Τι κάνουν οι Έλληνες με τα ληγμένα φάρμακα...

Θετική συμπεριφορά, όσον αφορά τη διαχείριση του οικιακού φαρμακείου, επιδεικνύει η ελληνική κοινωνί...