Περιφέρεια Κρήτης: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επ...

Την κατάθεση του φακέλου της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Ε. για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Χ...

Περ. Κρήτης: Συνάντηση με εταίρους του Ευρωπαϊκού προγράμματος «P...

Η τακτική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PANORAMED που στοχεύει στην ενίσχυση της...