Προσοχή σε επικίνδυνο και τοξικό ψάρι των ελληνικών θαλασσών (φωτ...

Στην επικινδυνότητα του ψαριού λαγοκέφαλος εφιστώντας την προσοχή σε όλους, ότι δεν πρέπει να κατανα...

Λέσβος: Ψαράς έπιασε επικίνδυνο λαγόψαρο (φωτο)...

Στη πρωινή του ψαριά, αλιέας από το Πλωμάρι στη Λέσβο, έβγαλε ένα δηλητηριώδες λαγόψαρο ή λαγοκέφαλο...