Περ. Κρήτης: Διευκρινήσεις για έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφ...

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντό...

Προθεσμία για την αδειοδότηση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκατα...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4056/2012 από τις οποίες διέπεται η αδειοδότηση και λειτουργία των κτ...