Προσλήψεις καθηγητών μουσικής στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης...

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τριάντα (30) συνολικά θέσεις καθηγητών, για την κάλυψη των...

Προσλήψεις 27 μουσικών στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης...

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΥΠ....

ΥΠΠΟ: Στη δημοσιότητα τα νέα ΔΣ σε Εθνική Θέατρο, Κρατική Ορχήστρ...

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε τον διορισμό νέων μελών στα διοικητικά συμβούλια τ...

Πρόσληψη 27 ατόμων στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης...

Εγκρίνεται η πρόσληψη 27 καθηγητών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ως καλλιτεχνικό – διδα...