ΓΓΒ: Ενδεχόμενη βλάβη σε κουζίνες των εταιρειών Bosch και Pitsos...

Για κίνδυνο διαρροής αερίου από κουζίνες των εταιρειών Bosch και Pitsos προειδοποιεί η Γενική Γραμμα...

ΓΓΒ: Πρόγραμμα ελέγχου για διορθώσεις σε κουζίνες Bosch και Pitso...

Πρόγραμμα ελέγχου και λήψης διορθωτικών μέτρων για κουζίνες αερίου των εταιρειών Bosch και Pitsos πο...

Σίτιση προσφύγων μέσα από τις κοινοτικές κουζίνες – Πιλοτικ...

Ξεκινάει σε τρεις δομές φιλοξενίας, και συγκεκριμένα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τον Χέρσο Κιλκίς ...