Δ. Φαιστού: Eπίσκεψη Πετρακογιώργη στην κοινότητα της Γρηγοριάς...

Επίσκεψη στην τοπική κοινότητα της Γρηγοριάς πραγματοποίησε την η δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώρ...

ΔΕΥΑ Φαιστού: Υπογραφή συμβάσεων για αποχετευτικά έργα...

Έπεσαν οι υπογραφές για τις δύο εργολαβικές συμβάσεις κατασκευής έργων για το Δ.Δ. Γαλιάς. Πιο συγκε...