Αποστόλου: Παρεμβάσεις για μείωση του κόστους παραγωγής στον αγρο...

«Οι συναντήσεις αυτές μας κάνουν σοφότερους, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πριν από τις κινητοποιήσει...

ΡΑΕ: Δυνατή η μείωση κόστους ηλεκτροπαραγωγής έως 40%, μετακύλιση...

Δυνατή είναι ή άμεση μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής κατά 20 – 40 %, με ανάλογη επίπτωση σ...