Σεμινάρια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής από τον Μπόργιανς &#8211...

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα φοροδιαφυγής, διαφθοράς και λαθρεμπορίου με το κρα...

Κ. Γκιουλέκας: Επίσκεψη στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακώ...

Επίσκεψη στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, στην πε...