Εγκρίθηκε το πρόγραμμα κατασκηνώσεων για τα παιδιά δημοτικών υπαλ...

Με την υπ΄ αριθμ.: 75/11η/14-4-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εγκρίθηκε η συμμετοχή των π...

Πώς ασφαλίζονται οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι που υπάγοντα...

Το ΙΚΑ εξέδωσε πριν λίγες ημέρες εγκύκλιο σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών...