ΝΔ: Έως 100% χρηματοδότηση δικαιούται η Ελλάδα για φυσικές καταστ...

Η Ελλάδα δικαιούται έως και 100%  χρηματοδότηση από τα κοινοτικά ταμεία για την αποκατάσταση των ζημ...

Tα έργα υποδομών που έχουν δρομολογηθεί και εντάσσονται στα κοινο...

Τα έργα που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αστική Ανάπτυξη...