ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Έρευνα: Τα μεγέθη της Ακραίας Φτώχειας στην Ελλάδα

Μια λεπτομερής καταγραφή του προβλήματος της ακραίας φτώχειας στη χώρα, με αξιολόγηση των πολιτικών πρόνοιας που έχουν εφαρμοστεί και διατύπωση…

6 έτη ago