Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων: Αλλάζει τις πειθαρχικές διατάξεις το ...

Πρόσω ολοταχώς για αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων από την κυβέρνηση, η οποία θ...

Άδειες άνευ αποδοχών – Πώς χορηγούνται σε δημοσίους υπαλλήλ...

Τη χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε δημοσίους υπαλλήλους, έπειτα από την υποβολή σχετικής αίτησης τ...