Βασικά είδη διατροφής σε άπορες οικογένειες από την Κοινωφελή Δημ...

Τη σίτιση 160 οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης, ανέλαβε η Κοινωφελής Δημοτικ...