Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου: «Φωτογραφικός ο διαγωνισμός του Δ...

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου (ΚΕΠοΜ) έχει αναφερθεί πολλές φορές, τόσο στις συνεδριάσεις του Δημ...