Δ. Φυλής: Δωρεάν εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για κύφωση-σκολίωσ...

Το κέντρο Scoliosis Spine Laser Center σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, την ...

Δ.Πειραιά: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος σκολίωσης/κύφωσης σε μαθητέ...

Δωρεάν προληπτικό έλεγχο σε μαθητές Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης για σκολίωση και κύφωση, διοργαν...

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος κύφωσης-σκολίωσης στα Δημοτικά Σχολεία...

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσ...

Δήμου Ιλίου: Δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης...

Δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης στους μαθητές των σχολείων και στους γονείς τους, καθώς και σ...

Δ. Ηλιούπολης: Δωρεάν μετρήσεις Κύφωσης & Σκολίωσης σε πάνω ...

Δωρεάν μετρήσεις Κύφωσης & Σκολίωσης στους μαθητές καθώς και στους γονείς τους, στο πλαίσιο του ...