Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Διοικητών Κέντρων Υποδοχής προσφ...

Σε ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών Κέντρω...