Προσλήψεις 9 βιοεπιστημόνων στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επι...

Στα πλαίσια της εθνικής συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Matching Funds), το Ερευνητικό Κέ...

Ερευνητικές θέσεις στο Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φ...

Στα πλαίσια της αναμενόμενης έναρξης της Πράξης με τίτλο «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικώ...